De Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven bruist van de energie.

De Vereniging Nederlandse heeft haar plannen voor 2013 gereed en het betreft een ambitieus programma waarbij de energie er van af spat. De vereniging gaat haar communicatie een flinke impuls geven met het opnieuw vorm geven van haar website, het samenstellen van een kennisbank; welke samen het platform van de chemische logistiek moeten gaan worden. Daarnaast gaat de vereniging diverse projecten opstarten zowel nationaal als internationaal. Het vormen van regionale kenniskringen, het presenteren van de Nederlandse Chemielogistiek in het buitenland horen daar bij. De positieve energie gaat zich dit jaar zeker vertalen in nog meer succes voor de VNCW en haar leden.

Grote opkomst Conferentie Werken aan veilige PGS15 opslagen.

De jaarlijkse bijeenkomst van de VNCW trekt ieder jaar weer meer bezoekers en ook deze keer werden de verwachtingen overtroffen. Het geeft aan dat de vereniging de aandacht naar zich toe weet te trekken en dat de onderwerpen die besproken worden in de belangstelling  staan. Dit jaar waren er lezingen van Burgemeester J. van Belzen, Prof. Dr. Goos Kant, mr Esther Broeren, John Goedee, Maarten de Hoog, Maurice Lenferink en L. Govaert. Naast de interessante presentaties was er genoeg gelegenheid om met elkaar in gesprek te raken. De presentaties en de foto’s (wordt iets later) worden op de ledenpagina geplaatst.

Veiligheid in gedrang bij openbaar maken inspectieresultaten.

In een poging tot meer transparantie kondigde eerder deze maand DCMR Rijnmond als eerste een overzicht op internet te gaan publiceren met bedrijven en het aantal tijdens inspecties geconstateerde overtredingen. En daar gaat het volgens geluiden in de rest van het land niet bij blijven. Het vormt de een aanzet tot het openlijk publiceren van inspectieverslagen.  De Vereniging Nederlandse Chemische warehousingbedrijven vindt dit een slechte ontwikkeling, daar de veiligheid van deze bedrijven nog verder op scherp worden gezet.

Onterecht wordt geclaimd dat het om milieu-informatie gaat welke een zwaarwegend openbaar belang dient.  Inspectieverslagen bieden een breed spectrum aan informatie waarbij de veiligheid van een bedrijf de boventoon voert. Daarbij wordt ook nog eens gesteld dat de gegevens geen informatie bevatten die vertrouwelijk dienen te worden gehouden. Tijdens inspecties worden echter zonder pardon processen in kaart gebracht en verwoord die bij openbaarmaking de veiligheid van het bedrijf ernstig kunnen bedreigen. Bedrijven zijn vanuit wetgeving verplicht om de veiligheid hoog in het vaandel te houden, investeren daar flink in en aan de andere kant gooit bevoegd gezag de informatie zonder duidelijk doel op straat.  Lees verder

 

Chemische opslag wil einde goedkoop scoren op veiligheid.

De vereniging voor de opslaghouders van chemische stoffen VNCW verzoekt de politiek een einde te maken aan het willen scoren op veiligheid ten koste van bedrijven. De vereniging kreeg het afgelopen jaar tientallen voorbeelden binnen die als ‘goedkoop scoren op veiligheid’ kunnen worden aangemerkt. Ook worden rechten van bedrijven ontnomen in het kader van veiligheid terwijl minder nobele motieven op de achtergrond meespelen.

 

In een flink aantal gevallen werd duidelijk ‘gezocht’ naar overtredingen, in andere gevallen worden tijdens NIM inspecties in het kader van de BRZO geen overtredingen gevonden, maar staat in de rapportages plotseling een serie aan overtredingen. Openlijk wordt door optredende ambtenaren verklaard dat ze de ‘opdracht’ hebben ‘iets’ te vinden.

 

Tevens worden er door de lokale politiek onjuistheden naar buiten gebracht om bedrijven bewust in een verkeerd daglicht te plaatsen. Allerlei motieven spelen hierbij een rol: politieke winst of lucratieve projectontwikkelingen voor huizen en winkelcentra. Lees verder