Project Ageing 2019

Onderstaand nieuwsbericht is afkomstig van de website BRZO+:

Binnen het BRZO+-project Ageing is in 2019, net als in 2017,  extra aandacht besteed aan het thema ageing bij Brzo-inspecties. Er zijn thema-inspecties uitgevoerd op de verouderingsonderwerpen: vermoeiing, passieve brandbeveiliging en drukapparatuur voorheen zorgplicht. De werkgroep heeft de resultaten verwerkt in een rapportage.

In 2019 zijn in totaal 381 van de 405 Brzo-bedrijven in Nederland geïnspecteerd. Bij 287 bedrijven is een inspectie uitgevoerd op 1 of meer ageing-thema’s. Waar mogelijk heeft het inspectieteam 1 installatie of onderdeel van het bedrijf uitgekozen om te inspecteren op de verschillende ageing-thema’s. Bij ruim een derde van de bedrijven zijn door de inspecteurs 1 of meerdere overtredingen geconstateerd.

De meeste Brzo-bedrijven besteden aandacht aan het onderwerp ageing, maar er zijn wel tekortkomingen. De inventarisatie van voor ageing gevoelige apparatuur is bijvoorbeeld niet altijd voldoende.

Lees verder op de website van BRZO+.