Chemische keten gaat locaties bezoeken

Er zijn in de chemische keten veel goede praktijken beschikbaar, maar de kennis daarover schiet nogal eens te kort en de vertaling van theorie naar praktijk blijkt vaak ook lastig. Een tournee langs verschillende chemische locaties gaat de sector de mogelijkheid geven om op locatie kennis en ervaringen uit te wisselen. Het doel is dat de theoretische kennisoverdracht op locatie direct gevolgd wordt door het in de praktijk bekijken en behandelen van een aantal goede praktijken. Het gaat hierbij om uiteenlopende actuele kennis waarbij veiligheid op de een of andere manier een rol speelt, maar ook innovatie en nieuwe technieken.

Bedrijven hebben aangegeven meer van elkaar te willen zien en te horen. Veel bedrijven zijn ook trots op wat ze doen en hoe ze dat doen en zouden dat vaker willen delen. Wat is mooier dan branchegenoten en sectorleden uitnodigen op locatie om dat te doen. Het idee is om volgens een vast format (dagdeel) Chemie on Tour te organiseren. Allereerst zal er in kaart gebracht worden welke best practices er allemaal zijn. Veel BBT zijn vaak in de tijd en door directe ontwikkeling tussen leverancier en opdrachtgever niet bekend. Door interviews en vervolgens vaststelling in een SWOT analyse wordt vastgelegd welke BBT aandacht verdienen. Samen met verschillende ketenpartners wordt een programma ontwikkeld, waarbij per ‘tour’ meerdere lezingen en BBT in theorie en praktijk behandeld kunnen worden.

Bedrijven kunnen naast deelnemen aan een locatiebezoek ook zichzelf aanmelden als tourlocatie en hun best practice delen. Leden van het netwerk VV kunnen zich kosteloos inschrijven. Het delen van best practices, alsmede het in de praktijk laten zien van deze best practices, nieuwe technieken en het bespreken van valkuilen en het aankaarten van problematiek is het doel. Leren van en met elkaar. Hoewel het programma nog niet compleet is kan men zich al wel inschrijven voor de eerste twee tours: https://chemie-on-tour.nl/sachem-zaltbommel en https://chemie-on-tour.nl/broekman-venlo

ADR, ADN en RID editie 2019-2020 beschikbaar

Iedere 2 jaar wijzigen de codes voor het vervoer gevaarlijke stoffen. De officiële Nederlandse vertalingen zijn afgelopen week binnen gekomen. Een paar weken geleden verscheen de wijziging in wet- en regelgeving reeds in de Staatscourant. Naast een korte toelichting hierop volgt onderstaande de links naar de boeken en de PDF’s.

 

Wijziging in het VLG

De regeling voor ‘zoute veren’ (Waddenveren) is herzien. Het aantal stoffen dat met zoute veren vervoerd mag worden is fors beperkt. De in de tabel genoemde stoffen mogen worden vervoerd mits wordt voldaan aan de voorwaarden die in het artikel zijn genoemd. Meestal worden deze stoffen vervoerd met speciale afvaarten, zonder passagiers aan boord, dan is er namelijk geen sprake van zoute veren en gelden de regels van de VLG.

 

Broekman Logistics opent nieuw logistiek centrum in Venlo eerder

Door de naderende Brexit opent Broekman Logistics de deuren van haar nieuwe distributiecentrum in Venlo eerder dan gepland. De officiële opening staat nu gepland voor 7 mei, maar produkten worden nu al aangeleverd. Het VNCW lid wil ruimte scheppen in haar warehouses op de Rotterdam Maasvlakte, Europoort en Spijkenisse.

Met de eerder dan geplande opening komt Broekman Logistics tegemoet aan de wens van haar klanten extra opslagruimte bij de Rotterdamse haven te creeeren, welke nodig is dankzij de Brexit. Volgens het bedrijf kunnen klantaanvragen tot tienduizend pallets in de haven positief worden beantwoord. “Door de vervroegde opening van het nieuwe Logistieke Campus in Venlo, heeft het bedrijf diverse klanten eerder dan gepland kunnen verhuizen. Hierdoor kunnen wij onze klanten beter bedienen door de multimodale verbinding met het achterland, alsook ruimte vrijmaken voor de actuele Brexit vraagstukken in de Rotterdamse Haven”, aldus Ron Kuijpers, Director Business Development bij Broekman Logistics. 

Het distributiecentrum van Broekman Logistics in Venlo beslaat een oppervlakte van 64.000 vierkante meter.

Katoen Natie investeert 80 miljoen euro in chemie logistiek

De Belgische logistieke firma Katoen Natie investeert 80 miljoen euro in Limburg. De miljoenen worden in distributiecentra rondom het chemische cluster Chemelot geinvesteerd. Ook breidt de logistiek dienstverlener de terminals in Nuth en Born uit. Het bedrijf heeft op Chemelot een terrein van 12 hectare aangekocht voor de bouw van 54.500 vierkante meter magazijnen en 207 silo’s.

Eigenaar van het bedrijf is de Antwerpse ondernemer Fernand Huts. Katoen Natie gaat in Limburg polymeren en chemische producten opslaan, herverpakken, zeven en compacteren. Het is de bedoeling om in het tweede kwartaal van volgend jaar operationeel zijn. Naast de investering in Chemelot breidt Katoen Natie zijn terminal in het Nederlandse Nuth uit met 10.000 vierkante meter en 60 silo’s. Daarnaast is een stuk grond gekocht in Born, waar een nieuw magazijn van 35.000 vierkante meter zal worden gebouwd.

Ook in het aantal voertuigen wordt geinvesteerd: 115 nieuwe trekkers, 45 nieuwe droge bulkwagens en 10 nieuwe vloeistoftanks. Dat is allemaal samen goed voor een totale investering van 80 miljoen euro.

Op dit moment werken er in de locaties, vlakbij de Belgische en Duitse grens, 250 mensen. Katoen Natie breidt doorlopend uit sinds de komst in 2013 in Limburg.

Reactietijd bij inzet blussysteem oefenen

Automatische blusinstallaties zijn onderdeel van de brandpreventie, welke vanuit de regelgeving verplicht is voor de PGS15 opslagen met een beschermingsniveau 1. Het in werking treden van de blusinstallatie kan echter naast een stuk veiligheid tevens een gevaar opleveren voor de gezondheid van de personen die in de beveiligde ruimte verblijven. De PGS15 richt wat dit betreft nog te veel op de inzet van het blusmiddel en te weinig op de veiligheid van personen. Het is noodzakelijk dat het bedrijf voor dit gevaar duidelijke procedures en oefen programma heeft welke gericht is op het veilig vluchten van alle personen uit de beveiligde ruimte. Het e.a. is geregeld in het SVI blad. Maar meer maartregelen dient door de ondernemer genomen en geoefend te worden.

Ieder blussysteem dat geschikt is voor de opslag van gevaarlijke stoffen heeft zijn beperkingen in de toepassing. Daarnaast is het ene systeem effectiever en veroorzaakt minder neven schade dan het andere systeem. Maar daar kleeft dan weer het risico voor de medewerkers op. Bij installaties waarbij de blusstof vloeibaar wordt afgeblazen bijvoorbeeld, vindt bij de uitstroming direct bij de blaasmond een sterke afkoeling plaats. Deze afkoeling is gevaarlijk voor personen die zich vlakbij de blaasmond bevinden. Zij kunnen door bevriezing brandwonden oplopen. Het betreft dan klachten als hartritmestoornissen, duizeligheid, concentratieverlies, paniek, hyperventilatie en benauwdheid. Daarnaast is koolstofdioxide dat in de atmosfeer voorkomt in hogere concentraties giftig. Bij een concentratie van 17 – 30% en hoger treedt na enkele ademteugen binnen 1 minuut bewusteloosheid op, snel gevolgd door ademstilstand en de dood na enkele minuten. Daar de gemiddelde blusconcentraties ruim boven de 20% liggen, dient absoluut voorkomen te worden dat personen zich tijdens de blussing in de te blussen ruimte bevinden. Personen in de omliggende ruimten lopen ook risico’s door weglekkend CO2 vandaar dat ook in de omliggende ruimte een ontruimingsalarm hoorbaar moet zijn. Ook de lichtschuiminstallaties brengen risico’s met zich mee. De schuimlaag kan binnen ca. 30 seconden al zo hoog worden dat men er niet meer overheen kan kijken en dan is er gevaar voor desoriëntatie. Blootstelling aan geëxpandeerd schuim geeft bij inademing irritatie aan de luchtwegen en gevaar voor verstikking.

Door een defect of een foutieve handeling is het mogelijk dat een blusinstallatie in werking treedt terwijl er in de ruimte geen brandverschijnselen aanwezig zijn. In zo’n geval is er meestal ook geen waarschuwing vooraf door de gebruikelijke alarmen, zodat de mogelijkheid tot tijdig ontruimen ontbreekt. Het kan ook zijn dat de installatie door het automatische brandmeldsysteem of door handbediening aangestuurd wordt na het signaleren van een brand. In een dergelijke situatie wordt voorafgaand aan de blusactie gewaarschuwd, zodat men de ruimte tijdig kan ontruimen. Met name bij het ontbreken van signalering ontstaan extra risico’s. Dit komt nogal eens voor bij onderhoud aan het systeem hetgeen dus vraagt om extra maatregelen in de procedure welke het buiten het gebruik nemen van het systeem regelt, maar ook in de noodprocedure voor de medewerkers dient hiermee rekening gehouden te worden.

De laatste jaren wint de toepassing van CO2 installaties aan populariteit. De reactietijd van de organisatie dient daarbij optimaal afgestemd te zijn op de reactietijd van de installatie. Na de ingestelde vertragingstijd wordt de blusinstallatie geactiveerd. De duur van de vertragingstijd bedraagt bij blusgas veelal 30 seconden maar kan afhankelijk van de verwachte ontruimingstijd en klasse indeling van het blussysteem langer ingesteld worden tot maximaal 60 seconden (conform EN12094-1). Omdat goede en tijdige alarmering zo belangrijk is, moeten de alarmsignalen om te beginnen goed hoorbaar en/of zichtbaar zijn in de gehele ruimte en bij de toegangen tot de door een blusinstallatie beveiligde ruimte. Daarnaast is het essentieel dat iedereen binnen het magazijn en de hulpverlening van de organisatie bekend is met de verschillende soorten signalen. Vervolgens dient iedereen (bezoekers, contractors, eigen personeel en uitzendkrachten) te weten welke kant ze op moeten vluchten. Ook anderstaligen en toeleveranciers moeten hier dus mee bekend zijn en niet alleen op papier eens voorbij hebben zien komen. Dit patroon van alarm en vluchten moeten er ingebakken zitten en aantoonbaar geoefend te zijn. Maak een verslag en zorg dat iedereen die aan de training heeft meegedaan tekent voor aanwezigheid. Regelmatig oefenen en timen is dus voorwaardelijk voor het volautomatisch toepassen van een blussysteem. Wanneer de veiligheid van personen niet gegarandeerd kan worden dient er voor een ander soort blussysteem gekozen worden. Denk niet dat het afgaan van een blussysteem niet zomaar voor kan komen. De praktijk leert dat systemen nogal eens in werking treden. Het is raadzaam meerdere maatregelen te nemen om de veiligheid te garanderen. Zo zijn er naast het intensief oefenen, meer organisatorische ‘lines of defense’ zoals het auditen op het vrij houden van nooduitgangen, zodat het vluchten niet belemmerd wordt, het voorkomen dat ongetrainde mensen zich in de ruimte zouden kunnen bevinden, maar zijn er naast het vergroten van de vertragingstijd, ook meerdere technische maatregelen zoals het aanbrengen van vluchtmaskers op het intern materieel.

Ook over hoe er gehandeld moeten worden nadat het systeem is afgegaan en de hal vol met blusmiddel staat dient vooraf nagedacht te worden. Zo mag de ruimte na het in werking treden van een CO2 blusinstallatie niet zonder toepassing van omgevingslucht onafhankelijke adembescherming worden betreden. Ook dit dient dus procedureel geregeld en geoefend te zijn. Heb je behoefte aan nadere ondersteuning bij het invoeren van beleid en procedures op dit gebied mail dan met info@vncw-consultants.nl of raadpleeg één van de adviseurs onder de rubriek Toeleveranciers op onze site.

Chemische keten heeft behoefte aan nauwere samenwerking

‘Er is binnen de chemische keten behoefte aan meer samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid en bedrijven onderling’. De branchevereniging voor de chemische logistiek VNCW doet een noodoproep op tot meer samenwerking nadat wederom een miljardeninvestering in de Chemische industrie naar Antwerpen gaat.

‘Terwijl we het in Nederland vooral hebben over duurzaamheid, transparantie en veiligheid worden de investeringen net over de grens gedaan’ aldus Luciën Govaert, Voorzitter van de VNCW.  ‘het is heel goed om het over deze thema’s te hebben, maar wanneer de bedrijvigheid zich vervolgens over de grens vestigt dan gaat er toch  iets grondig mis’.

Vorige week besloot opnieuw een chemisch bedrijf, INEOS, voor Antwerpen te gaan. Een mega-investering van 3 miljard euro, goed voor 400 directe banen en meer dan 2000 indirecte banen. De investering is de grootste in de Europese chemie-industrie in 20 jaar en is de zoveelste in korte tijd in de Vlaamse haven. Naast werkgelegenheid zorgt de industrie voor grondstoffen voor producten die hun weg vervolgens naar andere sectoren vinden. Dit soort grote  bedrijven trekken weer andere bedrijven aan die bijvoorbeeld in de handel zitten, logistiek of andere verwerkende industrie.

Oproep concurrentiepositie Nederlandse chemische keten te versterken.

De voorzitter: ‘ Er is behoefte aan meer samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en bedrijven onderling. Te vaak constateer ik dat partijen tegen over elkaar staan. Dat is een vreemde benadering van het bedrijfsleven. Als ik veiligheid als voorbeeld neem dan constateer ik dat bijna iedereen wil, net zoals de toezichthouders, dat het veilig is bij het bedrijf. De belangen van de verschillende partijen wijken vaak niet ver van elkaar af. De overheid komt bij veel bedrijven op visite en ziet veel. Door bedrijven te wijzen op goede praktijken is er al veel gewonnen’. De branchevereniging zal in 2019 zich er in ieder geval voor gaan inzetten om de bedrijven binnen de keten nader tot elkaar te brengen en de onderlinge band te verstevigen. Maar daarnaast doet zij een concrete oproep aan de overheid zich eveneens sterk te maken om de concurrentiepositie van de Nederlandse chemische keten te verbeteren.

Wildeman groeit fors door overname Koopman Warehousing

Wildeman Storage & Logistics uit Delfzijl neemt per 1 januari Koopman Warehousing BV over. Met de overname van het in Hoogezand gevestigde bedrijf zijn enkele miljoenen gemoeid.

De overname geeft Wildeman beduidend meer mogelijkheden. De opslagruimte voor pallets neemt toe van 2.500 naar 25.000. Tien medewerkers komen bij Wildeman in dienst en naar verwachting worden drie nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd. Koopman Warehousing BV maakt deel uit van de Koopman Logistics Group uit Leek.

Gevaarlijke stoffen

Wildeman is eind 2015 begonnen op het Chemiepark in Delfzijl en verzorgt de opslag, overslag, herverpakking en logistiek van gevaarlijke stoffen. Deze voorziening bestond nog niet en het voorzag al snel in een behoefte. Door de groei werd onder andere al samengewerkt met Koopman.

Minder kosten

Los van het feit dat het economisch goed gaat is kostenreductie een belangrijke groeifactor. Het dicht bij kunnen opslaan van gevaarlijke stoffen betekent voor de bedrijven op het Chemiepark een kostenbesparing, omdat containers voor opslag niet meer naar Veendam, Westerbroek of zelfs Coevorden gebracht hoeven worden. (bron: rtvnoord)

Leerzame Meetup bij Gondrand Traffic

Op 7 December vond bij de nieuwe locatie van Gondrand Traffic in Klundert de tweede Safetymeeting / cursus plaats met als thema ‘Bouwen aan brandveilig logistiek’met als subtitel ‘brandveilige PGS15 opslagen’.  De door de branchevereniging VNCW georganiseerde cursus werd een leerzame ervaring waar de deelnemers en de organisatie met tevredenheid op terug kijken.


Het programma dat in de ontwikkeling mede gefinancierd werd door de overheid gaf een mooi overzicht van alle aspecten die bij het bouwen van logistieke ruimten van belang zijn. Directeur en voorzitter van de VNCW verzorgde de aftrap met een inleiding met de beginselen van het Bouwbesluit en een kijk op het overnemen van bestaande locaties. Paul Küppers volgde met de wet- en regelgeving rondom het bouwproces en vergunningverlening. Raymond van Delden presenteerde de uitdagingen rondom het bouwen van nieuwe magazijnen. Pieter Bikker ging in zijn lezing in op de verschillende blusinstallaties met specifieke aandacht voor de verschillen tussen inerte gasblussing en CO2 gasblussing. Machiel Faeseler sloot af met een lezing over de uitgangspunten voor kleine opslagkasten en kluizen. Een vol programma, maar ook vooral een goed totaaloverzicht. De Meetup werd bovendien goed bezocht door een mooie mix van opslaghouders en toeleveranciers.

Doordat de meeting georganiseerd werd op de nieuwe locatie van Gondrand kon na afloop van de lezingen de theorie gelijk in de praktijk bekeken worden. Doordat het bedrijf daarbij niet alleen de laatste stand der techniek toegepast heeft, maar ook nog veel extra technieken toegepast heeft waren er veel nieuwste snufjes te bewonderen.

Het programma wordt op dit moment omgezet in een E-learning cursus, zodat de kennis ook op de lange termijn beschikbaar blijft en regelmatig geupdate wordt. Deze nieuwe cursus binnen het aanbod van VNCW College begin februari 2019 beschikbaar zijn.

De ideale mix van theorie en praktijk stimuleert de VNCW in ieder geval om ook in het nieuwe jaar meer meetings op locatie te gaan verzorgen. Ook daarin zal de samenwerking met bedrijven en de overheid opgezocht worden.

 

Succesvolle afsluiting BBS Warehousing traject bij Farmusol

Nadat er in 2017 onder leiding van de VNCW en een aantal leden een Best practice ‘Behavior based Safety Warehousing’ werd opgesteld volgde in 2018 de praktijktest bij Farmusol (Immori). Een bedrijf dat bezig houdt met de opslag van gevaarlijke stoffen en waarbij ‘veiligheid’ een belangrijke rol in de dagelijkse praktijk is. Vlak voor de kerst volgde de afsluiting van het project en evaluatie.

Verschillende middelen werden in het traject ingezet om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Na de beginpresentatie, waarbij onder meer het belang van het bestuderen en bijsturen van gedragingen behandeld werden en ook ondersteunende tools opgestart werden, ging het project van start.

Uit de afgenomen interviews en evaluatie blijkt dat er in de communicatie tussen leidinggevende en medewerkers uitdagingen liggen, maar dat deze niet onoverkomelijk zijn. Je zelf aan afspraken houden en niet terugvallen in oude gewoontes zijn belangrijke uitgangspunten. Maar ook het elkaar aanspreken op gedragingen is belangrijk en tegelijkertijd lastig. Door iemand uit de groep te halen en één op één het gesprek aan te gaan kunnen oncomfortabele gesprekken aangegaan worden.

Eén van de ondersteunende tools in het traject was het opstarten van toolboxmeetings. Doel was het gesprek met elkaar te bevorderen. Wekelijks korte gesprekken van hooguit een kwartier met ‘veiligheid op de werkvloer’ als hoofdonderwerp. De toolboxmeetings werden zeer gewaardeerd. ‘Het is juist heel fijn om het gesprek aan te gaan’ werd er in de evaluatie aangegeven door één van de leidinggevenden. Aangegeven wordt dat het zeker gedurende de eerste meetings lastig was om het bij 10 minuten te houden. Zo werd aangegeven dat de eerste meeting wel een uur duurde. Als het ware zijn er veel onderwerpen ‘in te halen’. Geadviseerd wordt de tijdsoverschrijding in de eerste weken toe te laten, maar het over een paar weken te limiteren tot de 10 minuten. Dat kan door bijvoorbeeld een stopwatch of kookwekker bij het gesprek te houden. Dat zorgt er voor dat iedereen kan zien dat er echt een eind aan het gesprek komt en dat men geen zijwegen in het gesprek kan toestaan.

Ook werd het instellen van een What’s app groep ‘BBS Warehousing’ als tool zeer gewaardeerd. Deelnemers aan het project hadden zich aangesloten bij de groep en ontvingen gedurende de projectweken verschillende berichten met ‘veiligheid’ als thema. In de evaluatie werd gevraagd wat de frequentie, het ideale aantal berichten, zou moeten zijn. Het versturen van teveel berichten zorgt er vaak voor dat er niet meer gelezen wordt, hetgeen je merkt aan je eigen emailbox.

In de evaluatie werd de vraag gesteld hoe je een lastig onderwerp zoals ‘veiligheid’ levendig moet houden. Het is belangrijk dat de informatie die gedeeld wordt informatief is. De geplaatste berichten in de What’s app group in de afgelopen weken werden als positief ervaren. Zo werd informatie gedeeld over de plaats waar (Externe) chauffeurs tijdens het laden en lossen mogen staan en dat ze niet het magazijn in mogen lopen op eigen gelegenheid. Maar ook andere zaken zoals het melden van onveilige situaties, de snelheid waarmee er gereden wordt of het inplannen van een oefening met een gevaarlijke stof zijn onderwerpen die ter sprake kunnen komen. Het is vooral belangrijk dat de berichten afwisselend zijn. Zo werd er een filmpje van een instortende stelling gedeeld. Juist spraakmakende filmpjes afwisselen met informatie zorgt voor blijvende aandacht.

In de evaluatie werd aan de hand van een enquête vooraf en achteraf gemeten in hoeverre er sprake was van een wijziging. Aangegeven werd dat door het inzetten van het BBS Warehousing er meer aandacht voor veiligheid op de werkvloer gekomen was. Hetgeen met een 7,5 gemiddeld gewaardeerd werd. Met name het aanspreken van collega’s op onveilig gedrag kreeg met een 8,2 een goede waardering. Aan het begin van het traject werd dezelfde vraag gesteld hetgeen een 5,6 opleverde. Een flinke vooruitgang.

Het BBS Warehousing traject dat bij Farmusol (Immori)  ingezet werd is als zeer positief ervaren.  Het bedrijf wil de ingeslagen weg ook op de lange duur voortzetten. Met de toolboxmeetings wil men zeker door gaan. Ze werden als zeer positief ervaren.  En ook met het meten van de cultuur wil het bedrijf door gaan. Op welke wijze daaraan invulling gegeven zal worden wordt nog bekeken. Kortom; een mooi en succesvol traject waar met tevredenheid op terug gekeken wordt.

Broekman neemt opslagactiviteiten in de Benelux van VLS over

E-learning cursus Basiskennis gevaarlijke stoffen

Broekman Logistics, lid van de VNCW, heeft aangekondigd de afvul- en opslagactiviteiten van de VLS-Group in België en Nederland over te nemen. Met deze aankoop voegt het bedrijf nog zo’n 150.000 m2 opslagruimte aan de capaciteit toe en groeit de portfolio voor overdekte opslag met 40%, terwijl het medewerkersbestand met 230 nieuwe collega’s ook aanzienlijk groeit.

De VLS-Group is een toonaangevende Europese leverancier van geïntegreerde logistiek en toegevoegde waarde diensten voor de chemische industrie. Het is een dochter van de in Israël gevestigde Gadot Group, Israel’s leidende organisatie in chemische distributie. Alle VLS-warehousing faciliteiten in België en Nederland worden overgenomen door Broekman Logistics. De activiteiten in Duitsland en de tankopslag in Gent zijn geen onderdeel van de verkoop. De bedrijven hebben besloten geen financiële cijfers over de transactie bekend te maken.

“De afsplitsing van onze Belgische en Nederlandse warehousing faciliteiten door Broekman Logistics stelt ons in staat om te focussen op onze core business”, aldus Alain Poublon, CEO van de VLS-Group. “Op deze manier stellen we een duurzame toekomst voor onze medewerkers en klanten zeker“.

“We kijken er naar uit om een ​​onderdeel van Broekman Logistics te worden”, zegt Anton van Dongen, Director BeNe van de VLS-Group. “We zijn ervan overtuigd dat het motiverende aspect van deze overname ons zal helpen om de synergetische effecten te benutten en tegelijkertijd het rendement op onze activa te maximaliseren”.

Willem Jan van Amersfoort, Managing Director van de divisie Warehousing & Distribution van Broekman Logistics legt uit: “Er is een sterke strategische samenhang tussen de twee bedrijven, aangezien het klantenbestand, de warehousing locaties en het type VAL-activiteiten elkaar perfect aanvullen. Door de overname kunnen wij additionele diensten aanbieden, zoals afvullen, drummen en omzakken, waarvan onze partners zullen profiteren”. Anton van Dongen voegt hieraan toe: “Aan de andere kant zullen onze klanten de voordelen plukken van het wereldwijde netwerk van Broekman Logistics en van haar thought leadership op het gebied van supply chain oplossingen voor de chemische industrie. Als een gezamenlijk team zijn we er zeker van dat dit een overname is waarbij twee bedrijven elkaar voortdurend zullen blijven versterken, zowel nu als in de toekomst “.

De VLS-groep heeft vijf locaties in Antwerpen en één in Rotterdam-Pernis, welke onder de vlag van Broekman Logistics zullen opereren en geïntegreerd zullen worden in de divisie Warehousing & Distribution. Als gevolg van deze acquisitie exploiteert Broekman Logistics momenteel 445.000 m2 oppervlakte warehousing en biedt werk aan meer dan 1000 collega’s op 43 verschillende locaties wereldwijd.