Bouwen aan brandveilige logistiek

Het ontwerp van een nieuwe opslag verlangt een brede kennis van brandveiligheid. Door het management van bedrijven worden ook beslissingen genomen of logistieke panden worden overgenomen. Hoewel bij het ontwerp van een nieuw gebouw of overname van een bestaand pand adviseurs betrokken worden spelen commerciële belangen van de adviseurs mee in hun adviezen. Daarnaast worden de uiteindelijke keuzes en beslissingen teruggelegd bij het management van de onderneming. Er moeten keuzes gemaakt worden over de locatie, constructies en materialen. Keuzes zoals beton of staalbouw, zijn dakluiken toegestaan of niet, is steenwol brandwerend of niet etc. Daarnaast moeten toepassingen van brandveilige oplossingen afgestemd worden op strategische beslissingen. Gaat men een gebouw voor 5 jaar neerzetten of voor de lange duur. Op het gebied van brandveilige oplossingen hebben directie en management van PGS15 / BRZO bedrijven nauwelijks tot soms geen kennis.

Binnen het project ‘Bouwen aan brandveilige logistiek’ gaan we allereerst het gebrek aan kennis op het gebied van brandveiligheid in kaart brengen en vastleggen in een SWOT analyse. Onder leiding van deskundigen op het gebied van brandveiligheid zoals bouwkundig ingenieurs en leveranciers van materialen zal de meeting samengesteld worden en zal deze landelijk verzorgd worden. Deze zal open staan voor bedrijven logistiek en andere branches, maar ook overheden en andere geïnteresseerden. Na de landelijke sessies zal de kennismeeting omgezet worden in een E-learning cursus om behoud op de lange duur veilig te stellen.

 

10e editie Chemiebeurs op 26 September 2018

Op 26 September 2018 vindt de 10e editie plaats van het jaarlijkse congres van de chemische keten. Dé ontmoetingsplek waar producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden elkaar ontmoeten. En ook dit jaar biedt de Chemiebeurs een vol programma waar ‘kennis op doen’ en ‘nieuwe dingen horen’ centraal staan. De combinatie van interessante lezingen en beursvloer zal er ook bij deze 10e editie voor zorgen dat er weer meer bezoekers zullen komen.

Onder leiding van de dagvoorzitter Lorianne Vesterink presenteert de Chemiebeurs u inspirerende en vooral leerzame lezingen over Kennis en nieuwe technieken in de chemische keten; een bomvol programma en een ‘must-be’ voor iedereen werkzaam of geïnteresseerd in de chemie-keten. Zo staat op het programma onder meer de laatste ontwikkelingen rondom ‘PGS15 Nieuwe stijl’ gepresenteerd door de NEN, de uitdagingen rondom kankerverwekkende stoffen door Inspectie SZW en een interessante lezing rondom het selecteren en opstellen van scenario’s. Een kleine greep uit het rijke aanbod aan workshops en plenaire lezingen. Met dit jaar een nog groter beursplein  en netwerkplein.

Tussen de middag zal er van een heerlijke lunch genoten kunnen worden en kan de informatiemarkt bezocht worden. Dit jaar zal er nog meer gelegenheid zijn voor discussies, verdieping en netwerken. Deelnemers ontvangen tevens een bewijs van deelname en een deelnemerslijst. Een grote opkomst wordt verwacht, het aantal plaatsen zal beperkt zijn, dus schrijf jezelf en je collega’s zo snel mogelijk in.

Inschrijven kan op www.chemiebeurs.nl

Leden van de VNCW schrijven zich in via www.vncw.nl/Conferentie2018

Subsidie voor kennis blussystemen (chemische) logistiek

De chemische – en logistieke keten heeft onvoldoende kennis van blussystemen. De materie is specialistisch en complex. Toch moeten er op dagelijkse basis keuzes worden gemaakt of stoffen opgeslagen mogen worden. Aan de VNCW is een subsidie toegekend om een cursus te laten ontwikkelen die aan die kennisbehoefte tegemoet komt. Het betreft een subsidie in het kader van de Regeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector. Naast de VNCW zal ook een BRZO bedrijf en de VHCP (handelaren) deelnemen aan het project.

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen boven de 10 ton vormt het blussysteem de belangrijkste technische maatregel. Maar mag je die nieuwe stof wel onder jullie blussysteem opslaan? En welk blussysteem kies jij voor dat nieuwe magazijn? Met welke normen heb je te maken en wat zijn de belangrijkste eisen vanuit die normen? In de te ontwikkelen Cursus Kennis blussystemen gevaarlijke stoffen in opslag gaat de cursist een dag lang door de belangrijkste kennis van de verschillende normen en systemen, zodat de deelnemer in de toekomst een verantwoorde beslissing kan nemen.

Het project zal beginnen met een inventarisatieronde waarbij gekeken wordt op welke fronten kennis te kort schiet. Naar verwachting zullen de cursussen rond eind oktober, begin november gegeven gaan worden.

IMPERIAL neemt Van den Anker Groep over

IMPERIAL Logistics International heeft de Nederlandse logistiek specialist in gevaarlijke stoffen Van den Anker voor 100% overgenomen en breidt zo zijn activiteiten op het gebied van de opslag en distributie van verpakte chemicaliën uit. Tussen beide partijen is overeengekomen dat geen mededelingen over de koopprijs gedaan worden. “Met de knowhow en financiële kracht van IMPERIAL Logistics International heeft Van den Anker optimale mogelijkheden om zich in zijn kernmarkten verder te ontwikkelen”, aldus Carsten Taucke, CEO van IMPERIAL Logistics International. “IMPERIAL Logistics International heeft via zijn dochtermaatschappij Lehnkering tientallen jaren ervaring in de opslag en het transport van chemicaliën. Dit leidt tot synergiën waarmee we onze business in de Benelux verder kunnen uitbouwen”, merkt Leon Jacobs op, die ook na de overname aan de leiding staat van de activiteiten van Van den Anker.

Met de overname van Van den Anker zet IMPERIAL Logistics International zijn internationaliseringskoers voort en krijgt toegang tot een distributienetwerk dat zich uitstrekt over de Benelux en de nabijgelegen regio’s in Noord-Frankrijk en Duitsland. Daartoe behoren vier extra magazijnen voor gevaarlijke stoffen met een totale capaciteit van ca. 100.000 pallets. Drie daarvan bevinden zich in Nederland (Roosendaal I en II en Son bij Eindhoven) en de vierde in Wetteren bij het Belgische Gent. Door deze overname kan IMPERIAL de opslag van goederen in de Benelux in nagenoeg alle gevarenklassen aanbieden.

“Met name onze klanten die actief zijn in de overzeese import en export van gevaarlijke stoffen en voor wie de nabijheid tot de havens van Rotterdam en Antwerpen belangrijk is, profiteren van de nieuwe locaties in Roosendaal. Als aanvulling op onze huidige opslaglocatie in de Rotterdamse haven komen door de overname extra palletplaatsen voor verpakte chemicaliën beschikbaar”, belooft Hans Van den Bosch, Director Warehousing & Distribution International binnen de business unit Chemicals van IMPERIAL Logistics International.

Door de overname beschikt Imperial over een eigen distributienetwerk dat binnen 24 uur verpakte gevaarlijke goederen zoals gewasbeschermingsmiddelen, reinigingsmiddelen, verfstoffen en smeermiddelen via het hub-and-spoke-systeem aan onze klanten uitlevert. Value added services zoals etiketteren, ompakken, displaybouw, lossen uit IBC bij de klant of het afwikkelen van retouren behoren nu net zo tot onze standaarddienstverlening in de Benelux als ook elders het geval is.

SHE manager chemie (logistiek) vermoedelijk 1 van de meest stressvolle banen van Nederland.

Het is ernstig gesteld met de werkdruk van de SHE manager in de chemische logistiek. De Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW), interviewde diverse functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de chemie en chemische logistiek. De verhalen die opgetekend werden waren regelmatig schrijnend: ‘Ik krijg hartkloppingen als de telefoon gaat’ vertelt een SHE manager, terwijl een ander bevestigd: ‘Ik functioneer allang niet normaal meer. Wanneer ik een alarm hoor breekt het zweet mij uit’.

De Safety-, Health & Environment Manager kent veel verschillende benamingen: KAM manager, BRZO coördinator, SHEQ manager of SHE manager. Hoewel de gemiddelde SHE manager veel uitvoerende taken kent en daarin verantwoordelijk is voor de veiligheid, blijkt de functie in de praktijk toch veelal adviserend te zijn. De geïnterviewde functionarissen werken vooral binnen de chemische logistiek en een groot deel daarvan binnen bedrijven die onder de BRZO’99 vallen: de risicobedrijven.

Een betrokken SHE manager:  ‘In gedachte ben je  er ‘s avonds mee bezig en sta je er ’s morgens mee op’. ‘Je bent voortdurend alert dat de telefoon over kan gaan en je bent voortdurend je mail aan het checken’; aldus een andere SHE manager. ‘Een vrije dag of een vakantie geeft nooit die rust die je nodig hebt. Je kunt ieder moment gebeld worden met een vraag of iets opgeslagen mag worden, dat er een brief met eisen van bevoegd gezag binnen is gekomen, dat de blusinstallatie afgekeurd is of waarom bepaalde stoffen niet in een bepaald magazijn opgeslagen mogen worden’.  De belangen van je collega’s binnen het bedrijf liggen vaak op een ander vlak dan die van jou. Financiële-, logistieke- en commerciële belangen wegen ook zwaar. En dat is dan nog de praktijk van alle dag. ‘Je voortdurend bewust zijn, ieder moment, dag of nacht, dat er iets mis kan gaan en dat jij als functionaris van je bed gelicht kan worden en dagen ondervraagd kan worden alsof je een crimineel bent. Je voortdurend bewust zijn van het gegeven dat jij voor het hekje zal staan en dat allemaal voor het salaris van een buschauffeur. Dat werpt de vraag of dat het allemaal waard is’.

‘Er is een angstklimaat gecreëerd door de overheid’; aldus een geïnterviewde ’waarbij valse discussies ontstaan. Het resulteert er in dat er een ‘overtreding’ geconstateerd wordt terwijl er één label van een verpakking is afgevallen. Feit is dat de chemische keten één van de veiligste ketens is. ‘ Er wordt onvoldoende rekening gehouden met wat de SHE manager doet en wie hij of zij is. ’Een goede SHE manager voelt zich als geen ander verantwoordelijk voor het functioneren van de hele site. Iedere SHE manager is zich bewust van de zwakke schakels binnen zijn of haar bedrijf. Maar hij of zij kan er niets aan doen dat een medewerker de lepel van zijn heftruck niet onder een pallet steekt, maar er tegen aan en dat de pallet van de ligger af geduwd wordt. Het blijft mensenwerk, hoe goed je de zaakjes voor elkaar hebt’.

De VNCW pleit al langer voor proportionaliteit op het gebied van veiligheid en vraagt de overheidsinstanties op een eerlijke wijze het kaf van het koren te scheiden. De chemische logistiek is een mooie – en onmisbare schakel in de keten. ‘De meeste bedrijven in deze branche zijn voortdurend met veiligheid bezig. De functionarissen binnen deze risicobedrijven zijn daar dag en nacht mee bezig. Een respectvolle behandeling van diegene die deze veiligheid moeten bewaken is het minste wat ze mogen verwachten.