10e editie Chemiebeurs op 26 September 2018

Op 26 September 2018 vindt de 10e editie plaats van het jaarlijkse congres van de chemische keten. Dé ontmoetingsplek waar producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden elkaar ontmoeten. En ook dit jaar biedt de Chemiebeurs een vol programma waar ‘kennis op doen’ en ‘nieuwe dingen horen’ centraal staan. De combinatie van interessante lezingen en beursvloer zal er ook bij deze 10e editie voor zorgen dat er weer meer bezoekers zullen komen.

Onder leiding van de dagvoorzitter Lorianne Vesterink presenteert de Chemiebeurs u inspirerende en vooral leerzame lezingen over Kennis en nieuwe technieken in de chemische keten; een bomvol programma en een ‘must-be’ voor iedereen werkzaam of geïnteresseerd in de chemie-keten. Zo staat op het programma onder meer de laatste ontwikkelingen rondom ‘PGS15 Nieuwe stijl’ gepresenteerd door de NEN, de uitdagingen rondom kankerverwekkende stoffen door Inspectie SZW en een interessante lezing rondom het selecteren en opstellen van scenario’s. Een kleine greep uit het rijke aanbod aan workshops en plenaire lezingen. Met dit jaar een nog groter beursplein  en netwerkplein.

Tussen de middag zal er van een heerlijke lunch genoten kunnen worden en kan de informatiemarkt bezocht worden. Dit jaar zal er nog meer gelegenheid zijn voor discussies, verdieping en netwerken. Deelnemers ontvangen tevens een bewijs van deelname en een deelnemerslijst. Een grote opkomst wordt verwacht, het aantal plaatsen zal beperkt zijn, dus schrijf jezelf en je collega’s zo snel mogelijk in.

Inschrijven kan op www.chemiebeurs.nl

Leden van de VNCW schrijven zich in via www.vncw.nl/Conferentie2018

VNCW onderzoekt mogelijkheden internationale vereniging

De vereniging die opkomt voor de belangen van de chemische logistiek, de VNCW, bestaat dit jaar 10 jaar. Een jubileum dat gevierd wordt door terug te kijken op wat is geweest, maar ook door te kijken naar de toekomst.

De vereniging heeft in Nederland nog veel potentieel liggen. Met als  basis, de opslaghouders van verpakte gevaarlijke stoffen, zijn er nog steeds veel logistiek dienstverleners over te halen. Maar de meeste grote opslaghouders wel aangesloten zijn. Dus reden om als vereniging ook eens over de grenzen te gaan kijken. De VNCW is als vereniging een Nederlandse vereniging en zal vanuit haar statuten en opzet niet buiten de eigen grenzen kunnen groeien. Omdat onderzoek heeft aangetoond dat de branchevereniging echter uniek is in de wereld wordt ook gekeken of een Internationale vereniging tot de mogelijkheden behoort en of daaraan behoefte is.

Geconstateerd is dat de logistiek en daarmee ook de chemie logistiek steeds meer een activiteit is van grote dienstverleners. Als het gaat om chemie logistiek vindt het regelmaken vooral op een landelijk niveau plaats. Er is meer behoefte aan internationale richtlijnen en afstemming van regels op internationaal niveau. Met als Projectnaam IACW.info is een enquête uitgeschreven om de behoefte te peilen.

Conferentie “Excellent presteren in de chemische keten”

Op 27 September 2017 vindt het jaarlijkse congres van de chemische keten plaats. Dé ontmoetingsplek waar producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden elkaar ontmoeten. Een evenement welke ieder jaar weer meer bezoekers trekt en dat u ook dit jaar niet mag missen!

Onder leiding van dagvoorzitter Martijn de Greve presenteren wij u inspirerende en vooral leerzame lezingen over Excellent presteren in de chemische keten; een bomvol programma en een ‘must-be’ voor iedereen werkzaam of geïnteresseerd in de chemie-keten!  Met dit jaar een apart netwerkplein en workshops waar u uit kunt kiezen. Daarnaast zal er een beursvloer met stands aanwezig zijn.

Lezingen over prestaties in de chemische keten, de kansen en bedreigingen met een intensieve presentatie door Dr. André A. de Waal MBA, met 30 boeken op het gebied van prestatie­management en organisatieverbetering op zijn naam, waaronder de bestseller ‘Hoe Bouw Je Een High Performance Organisatie’, over de kenmerken van High performance organisaties, Laurens Kruit over Werken aan een stevig veiligheidsbesef door het versterken van veiligheidsbewustzijn en safety leadership met de presentatie van de eerste stappen naar een Best practice BBS Warehousing, Saskia Raas, directie Veiligheid en Risico’s van het ministerie van Infrastructuur en Veiligheid als programmamanager over Duurzame Veiligheid 2030 het gezamenlijke programma van bedrijfsleven, wetenschap en overheid met als doel om in 2030 een veilige en vitale chemische sector in harmonie met zijn omgeving te realiseren,  Piet Tolsma als voorzitter van het PGS14 team over uitdagingen rondom blussystemen en de tot stand komen van de PGS14 en nog veel meer lezingen en diverse workshops maken deel van deze dag.

Tussen de middag zullen we van een heerlijke lunch genieten en kunt u de informatiemarkt bezoeken. Meld je nu aan voor dit congres: www.chemiebeurs.nl

 

IMPERIAL neemt Van den Anker Groep over

IMPERIAL Logistics International heeft de Nederlandse logistiek specialist in gevaarlijke stoffen Van den Anker voor 100% overgenomen en breidt zo zijn activiteiten op het gebied van de opslag en distributie van verpakte chemicaliën uit. Tussen beide partijen is overeengekomen dat geen mededelingen over de koopprijs gedaan worden. “Met de knowhow en financiële kracht van IMPERIAL Logistics International heeft Van den Anker optimale mogelijkheden om zich in zijn kernmarkten verder te ontwikkelen”, aldus Carsten Taucke, CEO van IMPERIAL Logistics International. “IMPERIAL Logistics International heeft via zijn dochtermaatschappij Lehnkering tientallen jaren ervaring in de opslag en het transport van chemicaliën. Dit leidt tot synergiën waarmee we onze business in de Benelux verder kunnen uitbouwen”, merkt Leon Jacobs op, die ook na de overname aan de leiding staat van de activiteiten van Van den Anker.

Met de overname van Van den Anker zet IMPERIAL Logistics International zijn internationaliseringskoers voort en krijgt toegang tot een distributienetwerk dat zich uitstrekt over de Benelux en de nabijgelegen regio’s in Noord-Frankrijk en Duitsland. Daartoe behoren vier extra magazijnen voor gevaarlijke stoffen met een totale capaciteit van ca. 100.000 pallets. Drie daarvan bevinden zich in Nederland (Roosendaal I en II en Son bij Eindhoven) en de vierde in Wetteren bij het Belgische Gent. Door deze overname kan IMPERIAL de opslag van goederen in de Benelux in nagenoeg alle gevarenklassen aanbieden.

“Met name onze klanten die actief zijn in de overzeese import en export van gevaarlijke stoffen en voor wie de nabijheid tot de havens van Rotterdam en Antwerpen belangrijk is, profiteren van de nieuwe locaties in Roosendaal. Als aanvulling op onze huidige opslaglocatie in de Rotterdamse haven komen door de overname extra palletplaatsen voor verpakte chemicaliën beschikbaar”, belooft Hans Van den Bosch, Director Warehousing & Distribution International binnen de business unit Chemicals van IMPERIAL Logistics International.

Door de overname beschikt Imperial over een eigen distributienetwerk dat binnen 24 uur verpakte gevaarlijke goederen zoals gewasbeschermingsmiddelen, reinigingsmiddelen, verfstoffen en smeermiddelen via het hub-and-spoke-systeem aan onze klanten uitlevert. Value added services zoals etiketteren, ompakken, displaybouw, lossen uit IBC bij de klant of het afwikkelen van retouren behoren nu net zo tot onze standaarddienstverlening in de Benelux als ook elders het geval is.

Leerzame Chemiebeurs over prestaties en indicatoren.

Maar liefst 175 deelnemers kende de zevende editie van de Chemiebeurs in het Van der Valkhotel in Dordrecht op 30 september 2015. De dag stond in het teken van het thema ‘Prestaties en indicatoren in de chemische sector’ en had een feestelijk tintje, want op deze dag werd de overeenkomst tussen het VNCW en Veiligheid Voorop ondertekend. “Een belangrijk moment”, zo benadrukte VNCW-voorzitter Lucien Govaert, “het tekenen van deze overeenkomst is een impuls om als ketenpartner onze leden te stimuleren veiligheid te meten. Het meten van prestaties wordt steeds belangrijker, je moet kunnen aantonen dat een beschermingsmaatregel tot een risicoreductie leidt.” Hoe je dat doet, kwam in de diverse presentaties uitgebreid aan bod.

Genserik Reniers (hoogleraar aan TU Delft, Universiteit van Antwerpen en KU Leuven) beet het spits af met zijn presentatie over het omgaan met risico’s en onzekerheid. Wat is nu specifiek het risico in de chemische industrie? Reniers: “Specifiek voor deze industrie is, dat er sprake is van ‘High Impact Low Probability’: de kans dat een ongeval of incident zich voordoet is zeldzaam, maar de gevolgen zijn groot. Doordat incidenten zeldzaam zijn, is er echter vaak sprake van zelfgenoegzaamheid vanuit de gedachte ‘Het is al jaren niet gebeurd, dus het zal nu ook niet gebeuren’, maar kansen en gevolgen zijn moeilijk te schatten, kijk maar naar de ongevallen in Seveso, Bhopal, Chernobyl of Fukushima. Er zijn grote investeringen vereist die hopelijk nooit hoeven te werken. Dat die toch nodig zijn, heeft te maken met je ‘license to operate’.”

De volgende spreker Willem Scheepers wist naadloos aan te sluiten op de eerste presentatie. Scheepers: “Reniers noemde commitment en communicatie. Dat zijn de soft skills, waarin Investors in People valt. Daarbij onderscheiden we 39 indicatoren die ingaan op vragen als ‘Ken je de strategie van de organisatie?’ en ‘Wat betekent die strategie voor de man op de werkvloer?’ Daar komt het thema veiligheid om de hoek kijken.”

Naast deze sprekers volgden nog diverse anderen zoals Jakko van Kampen, Danny Croese en Jan de Bruin. Een volledig verslag is terug te lezen voor de deelnemers en op de ledensite.

 

VNCW tekent overeenkomst Veiligheid Voorop.

IMG_6831Tijdens de 7e editie van de Chemiebeurs; de conferentie van de chemische keten, sloot de VNCW door het ondertekenen van een overeenkomst, zich aan bij Veiligheid Voorop. De overeenkomst werd ondertekend door Anton van Beek (President Dow Benelux) en Luciën Govaert (Directeur / Voorzitter VNCW).

Veiligheid is erg belangrijk voor de hele chemische keten. De VNCW; de branchevereniging voor de opslagbedrijven van chemische stoffen, was de belangrijkste ontbrekende partner in de keten. Door het ondertekenen van Veiligheid Voorop is de hele keten compleet. In het komend jaar zal de VNCW haar individuele leden gaan benaderen de overeenkomst de tekenen. Deelneming is weliswaar op vrijwillige basis, maar zal actief door de vereniging worden gepromoot. Het programma richt zich in eerste instantie op bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogenoemde BRZO-bedrijven.

Conferentie – Prestaties en indicatoren in de chemische keten op 30 September 2015.

Op 30 September 2015 vindt in Dordrecht het jaarlijkse congres van de VNCW plaats en dit jaar wordt het een absolute must om te komen.

De conferentie van dit jaar heeft als titel Prestaties en indicatoren in de chemische keten en wordt een bijzondere gebeurtenis waarbij het verhogen van prestaties en samenwerken in de keten om de veiligheid te vergroten centraal staan.

Zo zijn er lezingen van Prof. Dr. Ir. Genserik Reniers (TUDelft / Master of Science degree in Chemical Engineering at the Vrije Universiteit Brussel in Brussels, Drs. Jakko van Kampen (TNO) en Martin Schellingerhout en Danny Croese van de DCMR. Daarnaast vindt een speciale gebeurtenis plaats. Tijdens de conferentie kan u daarnaast kiezen uit verschillende workshops. Bovendien wordt twee projecten van de VNCW waaronder Veiligheid voorop en PGS15 check (ga na of u aan de PGS15:2015 voldoet!) tijdens de conferentie gelanceerd en landelijk uitgerold.

Kortom een zeer vol programma maar met voldoende ruimte voor discussie en overleg en bovendien een goede lunch.

 

Opgeven kan via http://www.chemiebeurs.nl/

Persbericht: VNCW lanceert vernieuwde kennisbank.

De gratis toegankelijke website Chemiebank is opnieuw gelanceerd. Vierenhalf jaar na de eerste publicatie  van het kennisplatform werd het tijd voor vernieuwing van de gepresenteerde informatie. Aan documentatie over een veilige opslag van gevaarlijke stoffen geen gebrek, maar een duidelijk overzicht was er tot op heden niet. Met de nieuwe presentatie hoopt Chemiebank dit waar te maken en zal er aan blijven werken.

Richtte chemiebank zich in het verleden op de ontsluiting van informatie over stoffen en haar bluseigenschappen, vormt het nu een breed informatieplatform waar informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen terug te vinden is. Zo treft de lezers links naar documentatie over de PGS15, SEVESO en BRZO, brandbestrijdingssystemen en van toepassing zijnde normen en kan er gezocht worden naar veiligheidsinformatiebladen. Tevens kan er in de filmzaal gekeken worden naar interessante films over chemische ongevallen van onder andere de Chemical board of safety.

Een deel van de informatie wordt afgeschermd en is alleen toegankelijk voor de leden van de VNCW vereniging. Desondanks is er voldoende informatie terug te vinden over de opslag van gevaarlijke stoffen voor de chemiebank leden. De structuur van de site is daarbij met opzet zo strak mogelijk gehouden. In de komende maanden zal het informatieplatform verder worden aangevuld.

 

Bezoek de vernieuwde website via: www.chemiebank.nl

 

Kennis en innovatieve oplossingen centraal op chemiebeurs.

Op 1 oktober 2014 organiseert de VNCW zoals ieder jaar haar congres. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een conferentie van formaat met interessante lezingen en een beursvloer voor iedereen die werkzaam is in de chemische branche. Onder leiding van dagvoorzitter Gert-Jan Janssen, één van de meest ervaren dagvoorzitters van ons land, kan geluisterd worden naar diverse interessante lezingen. Zo kunnen de deelnemers luisteren naar Professor Ira Helsloot die u meeneemt in de innovatie van veiligheid: ‘Innovatie is niet meer overheid in de vorm van meer regels of meer overheidstoezicht maar wel slimmere regulering die de ruimte maakt en laat voor professionele ruimte in de chemie’, presenteert Jan de Bruin van Royal DSM menselijk gedrag en hoe je dat gedrag kunt interpreteren, praat Robert Mout als BRZO programma manager van de DCMR u bij over de ontwikkelingen op het gebied van de BRZO en hoe bedrijven zich kunnen verbeteren, vertellen de heren Niels Schoots en Sven Sterkendries van R2B in een duopresentatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van blussystemen en normen en neemt bestuursvoorzitter Luciën Govaert met u alle laatste wijzigingen in de PGS15, BRZO, PGS6, ADR en GHS door en worden de aanwezigen door een unieke interactieve sessie voorzien van innovatieve oplossingen welke een verrijking kunnen zijn voor alle deelnemende bedrijven. Daarnaast staan nog diverse andere interessante lezingen op het programma. Kortom: een vol en rijk programma en een ‘must-be’ voor iedereen werkzaam of geïnteresseerd in de chemie-keten! Een ‘must-be’ voor iedereen werkzaam of geïnteresseerd in de chemie-keten.

Aanmelden voor de conferentie kan op: www.chemiebeurs.nl