UFI Code verplicht vanaf 1 januari 2021

Sinds dit jaar hebben we een nieuw element binnen de gevaarlijke stoffen informatiebronnen: de UFI Code (Unique Formula Identifier / Unieke Formule Identificatie). Deze uit 16 karakters bestaande code wordt in de EER op producten met schadelijke stoffen gedrukt. Dit maakt het voor vergiftigingencentra makkelijker om de exacte inhoud van het product te identificeren.

Het UFI wordt beheerd door de ECHA, het Europees Agentschap voor chemische stoffen. Een fabrikant dient de ECHA de chemische- en toxicologische samenstelling van een product en extra informatie zoals merknaam en kleur aan te leveren. Zij genereren een UFI Code en de fabrikant moet dit op zijn labels drukken. De code is verbonden aan één bepaalde combinatie van fabrikant en formule. Hij mag echter wel voor verschillende verpakkingen en merknamen gebruikt worden. Ook kan een formule verschillende UFI codes hebben.

Vanaf 1 januari 2021 is de UFI verplicht voor professionele en consumentenproducten. Per 1 april 2024 komen hier de industriele producten bij en vanaf 2025 is de code verplicht op de etiketten van alle producten die (mogelijk) gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben en waarvan de fysische effecten als gevaarlijk zijn ingedeeld.

Meer informatie is te vinden op uficode.nl

(Bron afbeelding: www.uficode.nl)

 

Knelpuntenonderzoek ‘Veilig vluchten uit een opslag met een hoog risico blusinstallatie’ afgerond

In het kader van het project ‘Knelpunten in Innovatieve Oplossingen’ (KIO), waarvoor een safetydeal met de overheid is afgesloten, heeft branchevereniging VNCW diverse knelpunten binnen de chemische keten geïnventariseerd. Eén van de knelpunten betreft het veilig vluchten uit een opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waar een hoog risico blusinstallatie aanwezig is. Dit knelpunt is samen met diverse experts nader onderzocht en het rapport met de bevindingen is zojuist beschikbaar gesteld.

Volgens de PGS15 richtlijn, de in Nederland geldende richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, is bij een opslag van meer dan 10 ton aan (brand)gevaarlijke stoffen in een brandcompartiment beschermingsniveau 1 van toepassing. Dit betekent dat een volautomatisch VBB-systeem (vastopgesteld brandbeheersings- en brandblussysteem) aanwezig is. Een dergelijk blussysteem kan zeer effectief een brand bestrijden, maar kàn ook potentieel levensbedreigend voor werknemers in de opslagvoorziening zijn. In het KIO-rapport worden de verschillende VBB-systemen en de voor- en nadelen van ieder systeem nader toegelicht.

Ondanks de diverse maatregelen in normen en veiligheidsbladen die gebruikt worden voor de opslag van gevaarlijke stoffen, blijken de hoge risico’s in de praktijk niet altijd goed genoeg ondervangen te worden. Om dodelijke slachtoffers onder medewerkers te voorkomen tijdens een brand waarbij een VBB-systeem ingezet wordt, is in het onderzoek nagedacht over een mogelijke oplossing. Hierbij wordt gedacht aan een key- of badgesysteem waarbij tijdens een brand in één oogopslag duidelijk is of er nog personen in de betreffende ruimte aanwezig zijn. Uiteraard spelen privacy en diverse praktische belemmeringen hier een rol. Hiermee is rekening gehouden bij de aanbevelingen in het rapport.

Aanbevelingen op het gebied van ontwerp, scenario’s en training die in de rapportage genoemd worden zijn onder meer het verplaatsen van overdrukluiken voor uitstromend gas en het toevoegen van citronella dat een signaalfunctie afgeeft zodra er een lekkage in het systeem zit. Ook het opstellen en jaarlijks oefenen van realistische noodscenario’s is een aanbeveling.

Wat gebruik, onderhoud en ventilatieprocedure betreft wordt o.a. aanbevolen om binnen het bedrijf te auditen op het vrij houden van vluchtwegen, vluchtmaskers te allen tijde beschikbaar te hebben op intern materieel en waar mogelijk extra maatregelen zoals omvalbeveiliging te treffen. In toekomstige situaties zouden zogenaamde ‘inspectierobots’ een goede bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid van de werknemers tijdens een brand.

Een overzicht van alle aanbevelingen is terug te vinden in het KIO-rapport ‘Veilig vluchten uit een opslag met een hoog risico blusinstallatie’. 

Online Chemiebeurs groot succes

Op woensdag 30 september vond voor het eerst een online editie van de Chemiebeurs plaats. Centraal thema van de beurs: ‘Ondernemen en nieuwe regelgeving in de chemische keten’.

Na 10 ‘live’-edities was de 11e Chemiebeurs dit jaar voor het eerst in webinar-vorm te volgen door professionals in de chemiebranche. Dit uiteraard vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus. Even wennen: geen gesprekken op locatie en een kopje koffie met andere deelnemers, maar achter de pc of laptop de presentaties volgen en vragen stellen via de chat. Gelukkig biedt de techniek deze mogelijkheid en hebben maar liefst 150 deelnemers de presentaties op deze manier kunnen volgen.

Dat het online volgen van presentaties ook voordelen biedt, werd al snel duidelijk. Eén deelnemer geeft aan dat vanwege het gebrek aan afleiding het makkelijker is om te focussen op wat er gezegd wordt. Meerdere deelnemers benadrukken het voordeel van het ‘eigen kopje koffie’ thuis. Met uiteraard een koekje erbij. Leuk om te merken is de onderlinge discussie tussen deelnemers op de chat tijdens de presentaties. Bijvoorbeeld over de classificatie van CMR-stoffen. In de chat kunnen vragen gesteld worden aan de sprekers, maar uiteraard leveren sommige vragen ook weer andere vragen op. Interessant om te zien hoe zich dit ontwikkelt, waar dit normaal tijdens een presentatie niet mogelijk is.

Wat het programma betreft: onder de enthousiaste en professionele leiding van moderator Lorraine Vesterink startte de Chemiebeurs met een presentatie van Serge Bronkhorst,  Consultant Industrie en Veiligheid & Coördinator PGS Projectbureau bij NEN. Serge gaat in duidelijke bewoordingen in op de belangrijkste wijzigingen in de interim- en nieuwe stijl PGS’en.

Prof. Dr. Martin van den Berg, Emeritus Hoogleraar Toxicologie, vervolgt het programma met een uitgebreide uiteenzetting van risico’s van stoffen en hoe deze door toxicologen bepaald worden. De meeste deelnemers hebben dagelijks met het vervoer of de opslag van dit soort stoffen te maken. Er worden dan ook veel vragen gesteld tijdens deze presentatie. Slotconclusie voor iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt: de dosis maakt het gif. Daarnaast: wéét dat bij beroepsmatige blootstelling risico’s gemakkelijk voorkomen kunnen worden door adequate bescherming. Dit is zeer belangrijk.

Een heel ander onderwerp, maar niet minder belangrijk: de toekomst van blussystemen in de logistiek. Senior adviseur Special Hazards Jan de Bruin, werkzaam bij ANSUL Solutions B.V., gaat in op de blusinstallaties bij PGS15-opslag en de ontwikkelingen op dit gebied. Omdat iedere PGS15-ruimte voorzien moet zijn van een blusinstallatie die is uitgeschreven in de PGS14 ligt hij de verschillende type blussystemen uit deze PGS toe.

Bij de meeste deelnemers is de voorgenomen Omgevingswet bekend. Maar hoe zit het met de praktische invulling van deze wet binnen de chemische keten? Nicole Mulder Fikke is projectleider Invoerings-besluit en Besluit activiteiten leefomgeving bij het Ministerie BZK en kan hier alles over vertellen. Een vraag die naar voren komt is of ieder IPPC bedrijf altijd een complex bedrijf is, en dus als geheel vergunningsplichtig is? En: mag je voor het actualiseren van een vergunning ook onderzoeken verlangen van een bedrijf? Daarnaast: kan actualiseren, net zoals reviseren, ook ambtshalve gebeuren? Nicole voorziet alle deelnemers van de antwoorden.

Een praktische vraag die ook steeds vaker gesteld wordt is of het aangeraden wordt om vergunningen nu juist vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet aan te vragen of juist daarna? Senior consultant en projectmanager industriële omgevingsvergunningen milieu Martin Kleijburg (Royal HaskoningDHV) geeft een overzicht van de verschillen. In het dagelijks leven ondersteunt Martin bedrijven met vergunningaanvragen, waarbij de nadruk op complexe industrieën ligt en in het bijzonder op bedrijven waar gevaarlijke stoffen een rol spelen.

Al met al een leerzame dag voor de diverse professionals in de chemische logistiek, die wij zeker als geslaagd mogen bestempelen.

 

Chemiebeurs helaas gemist?

Op onze website kun je de presentaties terugkijken

 

Chemische Logistiek Magazine Editie 3

CLM Editie 3 is uit!

Het ADR voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg is welbekend, maar hoe zit het met de IMDG Code voor dergelijk transport over zee? Waar zitten de grote verschillen en wat zijn veel gehoorde misverstanden? En waar moet ik precies op letten bij de aanleg en het onderhoud van sprinklers in ons PGS15 magazijn? Hoe is de opslag van ammoniumnitraat in Nederland en België eigenlijk geregeld? Hoe sla ik veilig li-ion batterijen op? En wat is nu precies de rol van de veiligheidsadviseur binnen ons bedrijf?

In deze editie van het Chemische Logistiek Magazine antwoord op deze vragen. En meer!

Log in op de website van CLM om editie 3 te lezen. Op de site is ook meer informatie terug te vinden over adverteren in het magazine.

 

 

Programma Chemiebeurs 2020 – Ondernemen en nieuwe regelgeving in de chemische keten

De online editie van de Chemiebeurs zal plaatsvinden op woensdag 30 september 2020. Inmiddels is het programma van dit jaarlijkse congres van de chemische keten bekend.

In verband met het coronavirus is de Chemiebeurs dit jaar in een webinar-vorm gegoten. Diverse professionals uit onze branche zullen hun invulling geven aan het thema van dit jaar: “Ondernemen en nieuwe regelgeving in de chemische keten”.

Sprekers dit jaar zijn:

 • Serge Bronkhorst (NEN)
 • Dr. Martin van den Berg (Emeritus Hoogleraar Toxicologie)
 • Jan de Bruin (ANSUL Solutions B.V.)
 • Nicole Mulder Fikke (Ministerie BZK)
 • Martin Kleijburg (Royal HaskoningDHV)

Het volledige programma is terug te vinden op de website van de Chemiebeurs.

Aanmelden is nog mogelijk via de site.

Chemie on Tour eindigt in 2020 vroegtijdig

Jammer, maar overmacht noodzaakt de organisatie van Chemie on Tour om het programma vroegtijdig stop te zetten. Dit betekent dat ook de laatste Tour bij Vopak geen doorgang zal vinden. Met de verspreiding van Covid-19 sinds maart dit jaar moest de derde Tour al meerdere malen worden afgezegd. Hoewel er een verlenging van het programma was mogelijk gemaakt bleek opnieuw dat corona roet in het eten gooide. Het programma wordt in ieder geval voor 2020 beëindigd.

De Chemie on Tours bij Sachem in Zaltbommel en bij Broekman Logistics in Venlo verliepen zeer succesvol. Niet alleen de lezingen werden zeer gewaardeerd, juist ook de koppeling met het zien in de praktijk bleek goed uit te pakken. Met deze positieve waarderingen werden de 3e en 4e Tour in 2020 ingepland. Helaas zorgde Covid-19 dat de Tour iedere keer weer opnieuw ingepland en georganiseerd moest worden. Maar iedere keer bleken de omstandigheden dusdanig verslechterd te zijn, dat er niets anders resteerde dan de Tour niet door te laten gaan. Er is nog gekeken naar een alternatieve vorm van presenteren, zoals een webinar, maar dat bleek voorbij te gaan aan het doel. ‘De kracht van Chemie on Tour zit hem juist in de wisselwerking tussen theorie en praktijk’, aldus de organisatoren.

Of er nog een vervolg komt op Chemie on Tour is nog niet zeker. In ieder geval zal dat dan pas in de tweede helft van 2021 zijn. Graag bedanken de organisatoren iedereen die mee heeft gewerkt aan het programma en hopen dat het een bijdrage heeft geleverd aan de kennisontwikkeling en de veiligheid binnen de chemische keten.

VNCW start ambitieus programma

Het onderhouden van contacten met de leden is voor de VNCW, de branchevereniging voor de Chemische logistiek, van groot belang. Regelmatig wordt via directe vragen en enquêtes geïnformeerd naar wat hen bezighoudt. Daarnaast wordt er aan veel projecten gewerkt.

De vereniging heeft haar werkprogramma 2020-2021, welke start op 1 september, opgesteld. En dat programma is behoorlijk ambitieus. Niet alleen wordt hard gewerkt aan lopende projecten, ook worden nieuwe projecten opgestart en haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Daarnaast wordt er gekeken naar internationale uitbouw.

Een summiere opsomming van de verschillende projecten en onderzoeken:

 • In het kader van een “Knelpuntenonderzoek Innovatie”, een samenwerkingsverband met de overheid in het kader van de SVO regeling, worden twee nieuwe onderzoeken verder uitgewerkt.
 • Op 30 september 2020 zal de Chemiebeurs voor het eerst online georganiseerd worden.
 • De haalbaarheid van een verkiezing “Veiligheidsadviseur van het jaar”, welke in 2021 voor het eerst plaats zal vinden, wordt bekeken.
 • Het eerder opgezette ”Behavior based safety”-programma voor de chemische logistiek zal actief gepromoot worden.
 • Het oprichten van een onafhankelijke stichting voor certificeringsdoeleinden wordt op haalbaarheid getoetst.
 • Het jaarlijks organiseren van een “Dag van de Gevaarlijke Stoffen Logistiek” wordt bekeken.
 • Er zullen kwaliteitscriteria worden opgesteld voor de opleiding PGS15 en voor opleiders.
 • De haalbaarheid van een “Chemical Storage OK”-keurmerk zal worden getoetst.
 • De haalbaarheid van een “Opgeleid persoon brandbestrijdingsinstallaties” wordt bekeken.
 • VNCW College wordt uitgebouwd.
 • ‘Anders leren’ wordt in een haalbaarheidsonderzoek “Virtueel Leren” bekeken.

De chemische logistiek vormt een belangrijke pijler van de Nederlandse economie en de individuele bedrijven werken dagelijks aan een veilig vervoer en veilige opslag. De branchevereniging ondersteund dit op actieve wijze door verspreiding van kennis en het behartigen van belangen. Bovenstaande projecten zullen leiden tot een verdere kennisverspreiding binnen de branche en zal de veiligheid binnen de hele keten ten goede komen.

Op de ledenpagina van VNCW is het volledige werkprogramma terug te vinden.

Circulaire lithium-ion is definitief vastgesteld

circulaire lithium-ion

Op 1 juli 2020 is in de Staatscourant de Circulaire Lithium-ion energiedragers gepubliceerd waarmee de inhoud een bepaalde status krijgt. Nadat eerder dit jaar een internetconsultatie gehouden werd is deze dus nu definitief vastgesteld. Wel zijn wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van het commentaar. Vooruitlopend op regelgeving en in afwachting van de totstandkoming van de PGS-37 bevat de circulaire adviezen om de veiligheid in de omgeving van de toepassingen van de lithium-ion energie-dragers te verhogen. De circulaire heeft geen bindend karakter en kan daarom niet meer dan richtinggevend zijn en is niet afdwingbaar. Uiteraard is wel sprake van afdwingbaarheid als de adviezen uit de circulaire door het bevoegd gezag worden omgezet in voorschriften of regels in omgevingsvergunning, bestemmingsplan of omgevingsplan.

Lees verder over de Circulaire lihium-ion of download de circulaire hier.

 

Chemiebeurs 2020: Ondernemen en nieuwe regelgeving in de chemische keten

Op 30 september a.s. zal de 11e editie van de Chemiebeurs plaatsvinden. De Chemiebeurs is hét jaarlijkse congres van de chemische keten, waarbij producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden elkaar ontmoeten.

In verband met het coronavirus is deze 2020-editie iets anders van opzet dan voorgaande edities. Het congres zal online te volgen zijn via chemiebeurs.nl en deelname is dit jaar volledig gratis.

Onder leiding van de dagvoorzitter presenteert de Chemiebeurs inspirerende en vooral leerzame lezingen over logistieke- en chemische processen. Het wordt een bomvol programma en een ‘must-be’ voor iedereen werkzaam of geïnteresseerd in de chemie-keten. De webinars zullen elkaar opvolgen en na afloop van iedere webinar is er mogelijkheid om vragen te stellen.

Enkele voorbeelden van webinars die 30 september voorbij zullen komen zijn:

Belangrijkste wijzigingen in de PGS interim en nieuwe stijl Paula Bohlander

Programmamanager PGS NEN

Praktische invulling van de Omgevingswet binnen de chemische keten Nicole Mulder Fikke

Projectleider Invoerings-besluit en Besluit activiteiten leefomgeving Ministerie BZK

Risico’s van stoffen; hoe worden die door toxicologen bepaald Prof. Dr. Martin van den Berg

Emeritus Hoogleraar Toxicologie

De toekomst van blussystemen in de logistiek’ en andere webinars zijn in aantocht. Houd de website in de gaten voor het volledige programma.

Inmiddels komen er al veel aanmeldingen binnen. Het aantal plaatsen is echter beperkt, dus schrijf jezelf en je collega’s zo snel mogelijk in voor de webinars op:

www.chemiebeurs.nl

Chemische Logistiek Magazine Editie 2

De tweede editie van het Chemische Logistiek Magazine (CLM) is uit!

In deze editie onder meer een interview met toxicoloog Prof. Dr. Martin van den Berg over hoe toxisch giftige stoffen nu echt zijn. Daarnaast meer over het nieuwe pijpleidingtraject van de Antwerpse haven dat de talrijke chemiebedrijven in Vlaanderen ondergronds verbindt met de chemie-industrie in Nederlands Limburg. Ook wordt aandacht besteed aan het testen van IBC’s en het kiezen van het juiste blusmiddel bij de opslag van gevaarlijke stoffen.

Deze editie van CLM wordt bij abonnees thuisbezorgd.

Liever online lezen? Log in op de website van CLM. Op de site is ook meer informatie terug te vinden over adverteren in het magazine.