Circulaire lithium-ion is definitief vastgesteld

circulaire lithium-ion

Op 1 juli 2020 is in de Staatscourant de Circulaire Lithium-ion energiedragers gepubliceerd waarmee de inhoud een bepaalde status krijgt. Nadat eerder dit jaar een internetconsultatie gehouden werd is deze dus nu definitief vastgesteld. Wel zijn wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van het commentaar. Vooruitlopend op regelgeving en in afwachting van de totstandkoming van de PGS-37 bevat de circulaire adviezen om de veiligheid in de omgeving van de toepassingen van de lithium-ion energie-dragers te verhogen. De circulaire heeft geen bindend karakter en kan daarom niet meer dan richtinggevend zijn en is niet afdwingbaar. Uiteraard is wel sprake van afdwingbaarheid als de adviezen uit de circulaire door het bevoegd gezag worden omgezet in voorschriften of regels in omgevingsvergunning, bestemmingsplan of omgevingsplan.

Lees verder over de Circulaire lihium-ion of download de circulaire hier.

 

Chemiebeurs 2020: Ondernemen en nieuwe regelgeving in de chemische keten

Op 30 september a.s. zal de 11e editie van de Chemiebeurs plaatsvinden. De Chemiebeurs is hét jaarlijkse congres van de chemische keten, waarbij producenten, handelaren, logistiek, adviseurs en overheden elkaar ontmoeten.

In verband met het coronavirus is deze 2020-editie iets anders van opzet dan voorgaande edities. Het congres zal online te volgen zijn via chemiebeurs.nl en deelname is dit jaar volledig gratis.

Onder leiding van de dagvoorzitter presenteert de Chemiebeurs inspirerende en vooral leerzame lezingen over logistieke- en chemische processen. Het wordt een bomvol programma en een ‘must-be’ voor iedereen werkzaam of geïnteresseerd in de chemie-keten. De webinars zullen elkaar opvolgen en na afloop van iedere webinar is er mogelijkheid om vragen te stellen.

Enkele voorbeelden van webinars die 30 september voorbij zullen komen zijn:

Belangrijkste wijzigingen in de PGS interim en nieuwe stijl Paula Bohlander

Programmamanager PGS NEN

Praktische invulling van de Omgevingswet binnen de chemische keten Nicole Mulder Fikke

Projectleider Invoerings-besluit en Besluit activiteiten leefomgeving Ministerie BZK

Risico’s van stoffen; hoe worden die door toxicologen bepaald Prof. Dr. Martin van den Berg

Emeritus Hoogleraar Toxicologie

De toekomst van blussystemen in de logistiek’ en andere webinars zijn in aantocht. Houd de website in de gaten voor het volledige programma.

Inmiddels komen er al veel aanmeldingen binnen. Het aantal plaatsen is echter beperkt, dus schrijf jezelf en je collega’s zo snel mogelijk in voor de webinars op:

www.chemiebeurs.nl

Chemische Logistiek Magazine Editie 2

De tweede editie van het Chemische Logistiek Magazine (CLM) is uit!

In deze editie onder meer een interview met toxicoloog Prof. Dr. Martin van den Berg over hoe toxisch giftige stoffen nu echt zijn. Daarnaast meer over het nieuwe pijpleidingtraject van de Antwerpse haven dat de talrijke chemiebedrijven in Vlaanderen ondergronds verbindt met de chemie-industrie in Nederlands Limburg. Ook wordt aandacht besteed aan het testen van IBC’s en het kiezen van het juiste blusmiddel bij de opslag van gevaarlijke stoffen.

Deze editie van CLM wordt bij abonnees thuisbezorgd.

Liever online lezen? Log in op de website van CLM. Op de site is ook meer informatie terug te vinden over adverteren in het magazine.

 

 

VNCW College biedt kansen

Iedereen die met gevaarlijke stoffen werkt dient te beschikken over de nodige kennis. Of je nu slechts incidenteel gevaarlijke stoffen in- en uitlaadt of dagelijks loodsen met dergelijke stoffen inspecteert. Om deze kennis te vergaren biedt branchevereniging VNCW online cursussen aan via VNCW College.

Basiscursus Gevaarlijke Stoffen

Magazijnmedewerkers die gevaarlijke stoffen inladen, uitladen of werken met gevaarlijke stoffen moeten een basiscursus ‘Gevaarlijke stoffen’ gevolgd hebben. Ook voor koeriers en chauffeurs die uitsluitend onder de 1000-puntentabel rijden of LQ-zendingen vervoeren is deze cursus relevant.

De E-learning cursus ‘Basiskennis Gevaarlijke Stoffen’ van VNCW College voldoet aan hoofdstuk 1.3 van het ADR en is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Pools.

Kennis van PGS-15

Kennis over de PGS15 is onmisbaar wanneer je in een gevaarlijke stoffen opslag werkt of een dergelijke opslag moet inspecteren. In de E-learning cursus ‘Gevaarlijke stoffen in opslag (PGS15)’ komt niet alleen de PGS15 aan bod, maar ook een breed aantal andere onderwerpen die van belang zijn bij een veilige opslag. De online cursus is ontwikkeld door een landelijk erkend PGS15 specialist.

Naast de basiscursus en PGS15-cursus biedt VNCW College nog een groot aantal andere cursussen aan. Kijk op https://vncw.nl/vncw-college/ voor het volledige aanbod.

Ben je een opleidingsinstituut en wil je jouw opleidingen / cursussen ook vermeld hebben onder VNCW College?
Neem dan contact op via info@vncw.nl

Chemische keten kampt met knelpunten in innovatie

Recent onderzoek uitgevoerd binnen de hele chemische keten toont aan dat er veel innovaties om verschillende redenen niet in de praktijk toegepast (kunnen) worden omdat er obstakels zijn. Die obstakels kunnen zeer divers zijn; van wet- en regelgeving, cultuur binnen het bedrijf of controlerende instanties of omdat er onvoldoende koppeling tussen theoretisch onderzoek en praktijkgerichte productie ligt. Het onderzoek uitgevoerd door de branchevereniging VNCW is over de volle breedte van de keten uitgevoerd en geeft een overzicht van de knelpunten. De tussenrapportage welke recent gepubliceerd werd, maakt duidelijk dat er nog veel werk winst te behalen is om de innovatie op gang te helpen.

Voor het vaststellen van de knelpunten is systematisch onderzoek gedaan onder alle delen van de keten, door middel van een inventarisatie met vragenlijsten, enquêtes, gesprekken op locatie en nader documentenonderzoek. Alle verzamelde data is vervolgens geclusterd en teruggebracht door een presentabel geheel en beschreven in de tussenrapportage. De knelpunten lopen zeer uiteen: van problemen bij cultuurwijzigingen binnen de organisatie, problematiek bij de energietransitie, omgevingsveiligheid, nieuwe brandstoffen, blussystemen binnen de automatisering tot aan een imagoprobleem van de keten. Zo is het binnen het cultuuraspect moeilijk om mensen te overtuigen van de waarde, het nut en de noodzaak van de veranderingen. Het mislukken van een cultuurverandering (het dus niet kunnen veranderen van de cultuur) om innovaties te verwezenlijken zijn een belangrijk struikelblok en knelpunt binnen de chemische keten.

Het onderzoek naar knelpunten in innovatieve oplossingen wordt mede mogelijk gemaakt door Nederlandse overheid die in het kader van de versterking van de veiligheid in de keten een bijdrage levert. Het onderzoek zal een directe bijdrage aan de innovatie en veiligheid binnen de chemische keten opleveren.

Naast een selecte groep aan personen wordt ook iedereen uit de chemische keten gevraagd het onderzoeksrapport te lezen en uit het totaal aan knelpunten, welke opgesomd staan achterin in het rapport, twee knelpunten te selecteren. Uit alle selecties zullen uiteindelijk 2 knelpunten verder uitgeplozen – en onderzocht worden om deze in een aantal voorstellen oplosbaar te kunnen stellen. Dat zal uiteindelijk leiden tot een eindrapportage met de onderzoeksresultaten en aanbevelingen.

Het rapport is hier te vinden: https://vncw.nl/wp-content/uploads/2020/05/Rapport-Inventarisatie-knelpunten-in-de-chemische-keten-V1.pdf  Selecties (2 knelpunten) kunnen uiterlijk 8 junii 2020 gemaild worden naar LG@vncw.nl

Komt mijn mondkapje door de keuring?

Een wereldwijde vraag naar mondkapjes in verband met het COVID-19 virus leidt tot vragen over de standaardisering van deze adembeschermingsmiddelen. Aan welke regels moeten de mondkapjes voldoen en wie bepaalt dit?

In de huidige tijd, waar een explosieve vraag naar mondkapjes heerst, is het niet altijd mogelijk om beschikking te hebben over een CE-gemarkeerd persoonlijk beschermingsmiddel. Je zult dus op zoek moeten naar alternatieven. Maar zit je dan goed met je KN95, KP95 of KN100 masker of kun je toch beter kiezen voor een FFP2-masker? Of volgen we gewoon onze zuiderburen en nemen we zelf plaats achter de naaimachine? Op www.maakjemondmasker.be is een duidelijk instructie terug te vinden voor handige VNCW-leden.

Geen goede naaimachine-skills of toch liever wat anders? Lees dan in de volgende editie Chemische Logistiek Magazine meer over dit onderwerp!

Chemische logistiek in tijden van het coronavirus

Te midden van deze ongekende crisis zijn er ook nog praktische zaken zoals de controleplicht van de ADR veiligheidsadviseur, het aflopen van de ADR certificaten en de periodieke keuring van ADR voertuigen. In ieder geval heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangegeven vanwege corona maatregelen te nemen en haar werkwijzen aan te passen. Branchevereniging VNCW roept op om de (chemische) logistiek ongehinderd door te laten gaan en ruim baan te geven. Zonder de chemie komt anders alles letterlijk stil te staan.

Gelukkig is er veel medewerking. De inspectiedienst ILT, die zich bezig houdt met het transport van gevaarlijke stoffen, zal tijdelijk minder inspecties op locatie uitvoeren en meer digitaal werken. Dit betekent dat inspecties waarbij direct contact nodig is niet worden uitgevoerd, in ieder geval tot en met 6 april. De certificaten van ADR-veiligheidsadviseurs en chauffeurs die gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren zullen waarschijnlijk tijdelijk worden verlengd. In Europees verband is hiervoor inmiddels een multilaterale overeenkomst opgesteld. Deze ligt momenteel ter goedkeuring bij de lidstaten. De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) heeft het keuren van gevaarlijke- stoffenvoertuigen als prioriteit bestempeld. ILT heeft aangegeven dat alle prioriteit nu gaat naar de vergunningverlening die nodig is voor de werkzaamheden in vitale sectoren. ‘Wanneer we als maatschappij dan ook nog onze waardering laten blijken naar alle magazijnmedewerkers en het rijdend personeel, dan hoeven we ons over de chemische logistiek in ieder geval minder zorgen te maken’; aldus de branchevereniging VNCW.

Chemie on Tour Neele-Vat afgelast

In verband met de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus is de Chemie on Tour die op 3 april plaats zou vinden bij Neele-Vat Logistics helaas afgelast.

De eerstvolgende Chemie on Tour zal plaatsvinden op 12 juni bij Vopak. Aanmelden voor deze Tour kan via de website www.chemie-on-tour.nl

Onze excuses voor het ongemak en wij hopen op uw begrip in deze.

 

Namens VNCW,

Bernadine Kok-Snijder

Afsluiting Wantijbrug en Botlekbrug zorgt voor absurde situatie

Maar liefst anderhalf uur is de extra reistijd voor transporteurs van gevaarlijke stoffen wegens de gelijktijdige afsluiting van twee belangrijke bruggen in het Rijnmondgebied. “Een absurde en ongewenste situatie”, aldus VNCW-voorzitter Luciën Govaert.

Ook volgens TLN-voorzitter Elisabeth Post is het onbegrijpelijk dat Rijkswaterstaat gelijktijdig zowel de Wantijbrug als de Botlekbrug afsluit wegens werkzaamheden. De overlap tussen de werkzaamheden is ontstaan door een slechte planning. Post: “Het is onbegrijpelijk dat de samenhang tussen deze verkeersaders uit het oog is verloren. Rijkswaterstaat gaat daarmee voorbij aan het economisch belang van de getroffen transportbedrijven”. Branchevereniging VNCW sluit zich volledig aan bij de frustratie van TNL.

Bron afbeelding: TLN