Chemische logistiek in tijden van het coronavirus

Te midden van deze ongekende crisis zijn er ook nog praktische zaken zoals de controleplicht van de ADR veiligheidsadviseur, het aflopen van de ADR certificaten en de periodieke keuring van ADR voertuigen. In ieder geval heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangegeven vanwege corona maatregelen te nemen en haar werkwijzen aan te passen. Branchevereniging VNCW roept op om de (chemische) logistiek ongehinderd door te laten gaan en ruim baan te geven. Zonder de chemie komt anders alles letterlijk stil te staan.

Gelukkig is er veel medewerking. De inspectiedienst ILT, die zich bezig houdt met het transport van gevaarlijke stoffen, zal tijdelijk minder inspecties op locatie uitvoeren en meer digitaal werken. Dit betekent dat inspecties waarbij direct contact nodig is niet worden uitgevoerd, in ieder geval tot en met 6 april. De certificaten van ADR-veiligheidsadviseurs en chauffeurs die gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren zullen waarschijnlijk tijdelijk worden verlengd. In Europees verband is hiervoor inmiddels een multilaterale overeenkomst opgesteld. Deze ligt momenteel ter goedkeuring bij de lidstaten. De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) heeft het keuren van gevaarlijke- stoffenvoertuigen als prioriteit bestempeld. ILT heeft aangegeven dat alle prioriteit nu gaat naar de vergunningverlening die nodig is voor de werkzaamheden in vitale sectoren. ‘Wanneer we als maatschappij dan ook nog onze waardering laten blijken naar alle magazijnmedewerkers en het rijdend personeel, dan hoeven we ons over de chemische logistiek in ieder geval minder zorgen te maken’; aldus de branchevereniging VNCW.

Chemie on Tour Neele-Vat afgelast

In verband met de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus is de Chemie on Tour die op 3 april plaats zou vinden bij Neele-Vat Logistics helaas afgelast.

De eerstvolgende Chemie on Tour zal plaatsvinden op 12 juni bij Vopak. Aanmelden voor deze Tour kan via de website www.chemie-on-tour.nl

Onze excuses voor het ongemak en wij hopen op uw begrip in deze.

 

Namens VNCW,

Bernadine Kok-Snijder

Afsluiting Wantijbrug en Botlekbrug zorgt voor absurde situatie

Maar liefst anderhalf uur is de extra reistijd voor transporteurs van gevaarlijke stoffen wegens de gelijktijdige afsluiting van twee belangrijke bruggen in het Rijnmondgebied. “Een absurde en ongewenste situatie”, aldus VNCW-voorzitter Luciën Govaert.

Ook volgens TLN-voorzitter Elisabeth Post is het onbegrijpelijk dat Rijkswaterstaat gelijktijdig zowel de Wantijbrug als de Botlekbrug afsluit wegens werkzaamheden. De overlap tussen de werkzaamheden is ontstaan door een slechte planning. Post: “Het is onbegrijpelijk dat de samenhang tussen deze verkeersaders uit het oog is verloren. Rijkswaterstaat gaat daarmee voorbij aan het economisch belang van de getroffen transportbedrijven”. Branchevereniging VNCW sluit zich volledig aan bij de frustratie van TNL.

Bron afbeelding: TLN

Wijziging locatie Chemie on Tour april 2020

Op 3 april 2020 zou de Chemie on Tour plaatsvinden bij Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT). Wegens het coronavirus is dit gewijzigd.

In verband met het Coronavirus heeft Hutchison Ports ECT van hogerhand opgelegd gekregen om voor onbepaalde tijd alle groepsbezoeken en rondleidingen op te schorten. Het is daardoor niet mogelijk om de Tour te hosten.

Dankzij de welwillende hulp van Neele-Vat Logistics zal de Tour gelukkig niet komen te vervallen. Zij zullen op 3 april ’20 het evenement hosten in het nieuwe complex aan de Madoerastraat 10 op de Maasvlakte. Neele-Vat Logistics is één van de grotere logistieke dienstverleners in de regio

Namens Neele-Vat zal er een lezing verzorgd worden over best practices met het gasmeten van containers. Hoogleraar toxicologie Martin van den Berg gaat in op de risico’s van blootstelling aan toxische stoffen, waar het onderwerp containerbegassing ook ter sprake zal komen.  Daarnaast zal Ward Veltman, Cyber Security & Risk Officer bij FERM, toelichting geven op het port cyber resilience programma: een publiek-private samenwerking om bewustwording te creëren over cyberdreigingen. FERM is onderdeel van het Port Cyber Resilience Programma, een initiatief van Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, Port of Rotterdam en de politie.

De Tour wordt afgesloten met een rondleiding bij Neele-Vat waar de best practices rondom de begaste containers in de praktijk bekeken zullen worden.

Aanmelden voor de Tour is gratis voor VNCW-leden en kan via onze website:

www.chemie-on-tour.nl

OQEMA bouwt distributiecentrum voor gevaarlijke stoffen op Ekkersrijt

Het Duitse bedrijf OQEMA gaat haar vestiging op Ekkersrijt flink op de schop doen met een nieuw distributiecentrum voor gevaarlijke stoffen. Er komt zo meer ruimte om gevaarlijke stoffen op te slaan en meer kantoorruimte.

Het distributiecentrum zal volgens Warehouse Totaal ongeveer 3.780 vierkante meter groot worden. De ruimte zal gespecialiseerd worden voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Het familiebedrijf OQEMA uit Duitsland is al 90 jaar actief in de distributie van gevaarlijke stoffen. Naast de vestiging op Ekkersrijt heeft het bedrijf ook vestigingen in Rotterdam en is in diverse landen in Europa actief.

Bron: onssonenbreugel.nl, 15.02.2020

Chemie on Tour naar Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT)

Wat mag je verwachten van een container terminal? Welke risico’s loop je bij het werken met begaste containers? En hoe is het gesteld met de cyber security in de haven?
Zomaar wat vragen die centraal staan bij de derde ‘Chemie on Tour’ van de chemische keten, mede mogelijk gemaakt dankzij een Safetydeal met de overheid.

Met ‘Chemie on Tour’ probeert de chemische keten een brug te slaan tussen de vele goede praktijken die beschikbaar zijn binnen de sector en de kennis hierover. Meerdere  tournees langs verschillende chemische locaties bieden deelnemers de mogelijkheid om op locatie kennis en ervaringen uit te wisselen en deze kennis in de praktijk toegepast te zien worden.

Thema van deze Tour is ‘De haven van de chemische keten’. Er zullen lezingen verzorgd worden door onder meer Peter Verschoor (Sr. Business Manager Shippers bij ECT) en Martin van den Berg (Hoogleraar toxicologie Universiteit Utrecht). Daarnaast worden de best practices bij ECT op locatie bekeken.

Aanmelden voor de Tour is gratis voor VNCW-leden en kan via onze website:

www.chemie-on-tour.nl

Chemische Logistiek Magazine voor VNCW-leden

Zoals eerder bekend gemaakt wordt dit jaar het Chemische Logistiek Magazine (CLM) gelanceerd. CLM is hét magazine voor professionals werkzaam in de chemische logistiek en richt zich op diverse onderwerpen op het gebied van veiligheid, vervoer, opslag, wet- en regelgeving en recht.

Als lid van VNCW heeft u recht op een gratis abonnement op ons magazine. Wij brengen onze leden op de hoogte wanneer de eerste editie gereed is voor verspreiding.

Meer informatie? Kijk op www.chemische-logistiek.nl

Chemie on Tour bij Broekman Logistics

Op 18 december 2019 heeft ‘Chemie on Tour’ Broekman Logistics B.V. in Venlo aangedaan. Centraal thema van deze Tour was “Veilige technieken in de chemie opslag”.

Tijdens ‘Chemie on Tour’ staat het op locatie opdoen van kennis in zowel theorie als praktijk centraal. Verspreidt over vier Tours worden diverse onderwerpen die relevant zijn voor in de chemie werkzaam zijnde professionals uitgelicht. Best practices vormen iedere Tour een belangrijk onderdeel van het programma.

Mieke van Ginkel-van Maren (bestuurslid VNCW) opent de Tour met een korte introductie op de dag en de aankondiging van de eerste spreker: Frank Douven, Manager SHQE & Facilities bij Broekman in Venlo. Tijdens zijn lezing gaat Frank aan de hand van het nieuwbouwgebouw in Venlo, waar de Tour plaatsvindt, in op de punten waar zij rekening mee gehouden hebben tijdens het ontwerp van dit toekomstbestendige pand. Hierbij is speciaal gelet op Corporate Social Responsibility (CSR).

Jan de Bruin, Sr. Adviseur Special Hazards bij Ansul Solutions, representeert de bedrijven die meegewerkt hebben aan de ontwikkeling van de Best practice ‘Veilig vluchten uit een opslagvoorziening met verpakte gevaarlijke stoffen’. Doel van deze Beste practice is met een aantal korte aanbevelingen maatregelen aan te dragen om veilig te kunnen vluchten uit dit soort magazijnen welke voorzien zijn van volautomatische brandblus- of beheerssystemen. Zowel organisatorische-, als technische- en blussysteem-specifieke maatregelen komen hierbij aan de orde.

Explosies van elektrische auto’s, hybride auto’s, maar ook elektrische fietsen en hoverboards. In het nieuws is voldoende aandacht voor deze incidenten. Volgens brandweervrouw en Adviseur Gevaarlijke Stoffen Jetty Middelkoop kan hierdoor een verstoord beeld ontstaan. Jetty: “In verhouding vliegen elektrische auto’s niet vaker in brand, maar ze krijgen wel meer aandacht”. Aan de andere kant neemt het gebruik van lithium-ion batterijen wel toe en is het belangrijk te weten hoe er met de risico’s hiervan moet worden omgegaan. Gepassioneerd vertelt deze ervaringsdeskundige over haar ondervindingen op dit gebied.

Aansluitend op de presentatie over het brandgedrag van voertuigen met alternatieve energiebronnen gaat Peter de Roos (H2K brandweeropleidingen) in op het brandgedrag van IBC’s met brandbare vloeistoffen. Veel aanwezigen hebben in hun dagelijks werk te maken met dit soort industriële verpakkingen. De videobeelden over experimenten met in vlammen opgaande IBC’s worden dan ook met meer dan gemiddelde interesse aanschouwd.

De Tour werd afgesloten met een rondleiding bij Broekman Logistics in Venlo, waarbij de eerder toegelichte aspecten van SCR in de praktijk bekeken werden.

Chemie on Tour krijgt een vervolg in het nieuwe jaar. Meer informatie over de komende Tourlocaties is terug te vinden op www.chemie-on-tour.nl

 

Door: Bernadine Kok – Snijder (VNCW)

Lancering Chemische Logistiek Magazine

Nieuw en binnenkort verkrijgbaar: Chemische Logistiek Magazine (CLM) – Hét blad voor professionals die werkzaam zijn in de chemische logistiek in zowel Nederland als België. CLM is een praktijkgericht magazine met nieuws op het gebied van vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen.

Het magazine wordt begin 2020 gelanceerd en heeft een oplage van 1.200 exemplaren.

In CLM vinden abonnees:

  • Het laatste nieuws over vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen
  • Toelichtingen op de nieuwste wet- en regelgeving
  • Praktische informatie over risico’s en veiligheidsissues binnen de chemische logistiek
  • Tips voor innovatieve oplossingen binnen warehousing en transport
  • En nog veel meer!

Kijk voor meer informatie over abonneren en advertentiemogelijkheden in CLM op

https://www.chemische-logistiek.nl/ 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

Door: Bernadine Kok – Snijder (Hoofdredacteur Chemische Logistiek Magazine)

Chemie on Tour – Broekman Logistics B.V.

Op 18 december zal de tweede ‘Chemie on Tour’ van dit jaar plaatsvinden. Ditmaal bij Broekman Logistics B.V. in Venlo.

Deelnemers uit diverse sectoren, maar allemaal verbonden door het begrip ‘chemie’, komen 18 december bij het warehouse van Broekman bijeen voor de Chemie on Tour met het thema ‘Veilige technieken in de chemie opslag’. Chemie on Tour is een gezamenlijk project vanuit de chemische keten welke mede mogelijk wordt gemaakt door een SafetyDeal met de overheid en welke gratis toegankelijk is voor leden van diverse brancheverenigingen. De opzet van elke Tour is dat de theoretische kennisoverdracht op locatie direct gevolgd wordt door het in de praktijk bekijken en behandelen van best practices.

Tijdens de lezingen in Venlo staan naast de best practices bij Broekman Logistics onderwerpen als ‘Veilig vluchten uit PGS-15 magazijnen’, ‘Risico’s rondom lithiumbatterijen en elektrisch rijden en ‘Brandscenario’s bij IBC’s’ centraal. Sprekers zijn ondermeer Peter de Roos van H2K brandweeropleidingen en de recent onderscheiden Jetty Middelkoop van de Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Aanmelden voor de Tour kan via www.chemie-on-tour.nl

Door: Bernadine Kok – Snijder (VNCW)